Kunigo portretas
Kunigo portretas

Kunigo portretas

Autorius: Balzukevičiūtė Liucija, 1887 - 1976

Sukūrimo metai, vieta: 1941, Vilnius.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 86x55.

Signatūra: Łucja Bałzukiewiczówna / Wilno 1941 (paveikslo apačioje dešinėje pusėje).

Publikuota: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, Kat. Nr. 71 P. 98.