Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233
Synowie Gedymina [...] K-233

Synowie Gedymina [...] K-233

Autorius: Stadnicki Kazimierz , 1808 - 1886

Antraštė:  Synowie Gedymina / przez Kazimierza Stadnickiego.

Publikuota: Lwów: w drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1849.