Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246
Kronika […] K-246

Kronika […] K-246

Autorius: Stryjkowski Maciej , 1547 - 1593

Antraštė: Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiéj Rusi Macieja Stryjkowskiego TI, TII.

Publikuota: Nakład Gustawa Leona Glücksberga, Księgarza, Warszawa, 1846.

Įrišimas: to meto įrišimas.