Zemaicziu vyskupyste  […] K-247
Zemaicziu vyskupyste  […] K-247
Zemaicziu vyskupyste  […] K-247
Zemaicziu vyskupyste  […] K-247
Zemaicziu vyskupyste  […] K-247

Zemaicziu vyskupyste […] K-247

Autorius: Valančius Motiejus Kazimieras, 1801 - 1875

Antraštė:  Zemaicziu vyskupyste / parasze vyskupas Motiejus Volonczauskas.

Publikuota: Shenandoah, Pa. : V. Matulaičio lėšos, 1897 : (Garso Amerikos lietuvių sp.).