Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252

Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] K-252

Autorius: Lachowicz Stanisław August

Antraštė: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego, wojewody Wileńskiego marszałka i kanclerza W. X. L. Księcia na Ołyce i Nieświeżu, Brzeskiego, Szawelskiego, Kowieńskiego i Boryssowskiego etc. starosty : tudzież niektóre jego listy do Mikołaja Radziwiłła, wojewody Trockiego, Beaty Xiężnej Ostrogskiej, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewodzica wileńskiego, marszałka nadwornego W.X.L., X. Alberta, Palatyna Renu etc. : z autentyków spisane i wydane.

Publikuota: T. Glücksberg, 1842.

Formatas: p. 323.

Įrišimas: to meto įrišimas.

Mikalojus Radvila Juodasis (lenk. Mikołaj Radziwiłł Czarny, 1515 m. vasario 4 d. Nesvyžiuje –1565 m. gegužės 28 d. Lukiškėse) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, ir reformacijos veikėjas.

Vienas labiausiai apsišvietusių Lietuvos žmonių. Tarnavo karaliaus dvare Krokuvoje, kur vienas geriausių jo draugų buvo būsimasis karalius Žygimantas Augustas. Vėliau pasiekė, kad šio žmona taptų Stanislovo Goštauto našlė Barbora Radvilaitė ir tuo sustiprino Radvilų pozicijas karalystėje.

1544–1565 m. Lietuvos didysis maršalka, 1550–1565 m. Lietuvos didysis kancleris, 1551–1565 m. Vilniaus vaivada. Kartu su pusbroliu Mikalojumi Radvila Ruduoju tapo didžiausias pajamas gaunančiais ir turtingiausiais Lietuvos didikais.

1548 m. vedė Elžbietą Šidlavietę, kurios kraitis giminės turtus papildė visomis Šidlavos žemėmis Mazovijos vaivadijoje, atitekusiomis jai po Kristupo Šidlaviečio Krzysztof Szydłowiecki mirties 1542 m.

Gynė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės integralumą ir politinį savarankiškumą tiek nuo Maskvos valstybės, valdomos Ivano IV, tiek nuo Lenkijos karalystės. 1544 m. Bresto seime reikalavo, kad Lietuvos didysis kunigaikštis nuolat gyventų Lietuvoje. 1563–1564 m. Varšuvos seime vadovavo Lietuvos delegacijai, priešinosi unijai su Lenkija.

Nusipelnė prijungiant Livoniją prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Nuo 1561 m. LDK vietininkas Livonijoje.

Nuo 1553 m. perėjo į kalvinų tikėjimą, tuo siekdamas Lietuvą atriboti nuo katalikiškos Lenkijos ir pravoslaviškos Rusijos įtakos. reformacijos šalininkas, susirašinėjo su Jonu Kalvinu. 1553 m. Vilniaus priemiestyje pastatydino evangelikų reformatų bažnyčią, globojo arijonus. 1555 m. įkūrė Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčią vardu Unitas Lithuaniae. Breste įsteigė protestantų raštų spaustuvę, 1563 m. organizavo Biblijos vertimą į lenkų kalbą ir jos spausdinimą.

Šaltinis: Mikalojus Radvila Juodasis.  - Wikipedia the free encyclopedia.

Žygimantas Augustas (lenk.: Zygmunt II August; Zigmantas Augustas; 1520 m. rugpjūčio 1 d. Krokuvoje – 1572 m. liepos 7 d. Knišine) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572 m.), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką.

Šaltinis: Žygimantas Augustas. - Wikipedia the free encyclopedia.