Neemija Arbitblatas

Dailininkas Neemija Arbit Blatas (1909 – 1999) gimė Kaune. Studijavo Kauno meno mokykloje. Tai išskirtinio, tarptautinio kūrybinio kelio litvakų dailininkas, Paryžiaus meno mokyklos studentas:„ Jokūbo Mesenbliumo ir Justino Vienožinskio mokinio kūrybai lemiamos įtakos turėjo sąlytis su moderniąja daile bei menų sostinėje užsimezgusi draugystė su gyvaisiais modernizmo klasikais – Maurice̕u Utrillo, Pierre̕u Bonnard̕u, Pablo Picasso, Maurice̕u de Vlamicku ir kt. Paryžius subrandino ir atskleidė atpažįstamą ekspresyvų, spontanišką meninį A. Blato braižą."

Šaltinis: Parodos „Susitikimai“ aprašas. - Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2015.

Tapytojas, skulptorius, teatro dailininkas. Gimė 1908 m. lapkričio 19 d. Kaune. 1924–1926 m. studijavo tapybą Drezdene ir Berlyne pas Kornsansą, 1926–1932 m. – Paryžiuje, Juliano studijoje ir Didžiosios lūšnos akademijoje (Académie de la Grande Chaumière) pas André Lhote, tapė Normandijoje. Nuo 1929 m. pradėjo dalyvauti Rudens salono (Salon d’Automne) parodose. 1926, 1927 (su A. Šimkūnu), 1929, 1930 ir 1933 m. surengė personalines parodas Kaune, 1934 ir 1936 m. – Paryžiuje. Iki pasitraukė į užsienį, aktyviai dalyvavo Kauno meniniame gyvenime, 1932 m. įsteigė privatų dailės saloną-galeriją. Ketvirtajame dešimtmetyje nutapė keletą lietuvių kultūros veikėjų (P. Tarulio, S . B inkienės, garsaus režisieriaus J. Vaičkaus) portretų. 1939 m. apsigyveno JAV, iš ten keliaudavo į Europą – Paryžių ir V eneciją (Džudekos saloje įsigijo namus, kuriuose lankėsi kasmet ir daug tapė). 1941 m. Arbit Blatui suteikta JAV pilietybė. 1975 m. vedė Reginą Resnik, Niujorko Metropoliteno teatro dainininkę. Sukūrė dekoracijų ir kostiumų operų „Karmen“, „Elektra“, „Salomėja“, „Pikų dama“ ir kitiems pastatymams, septynis bareljefus „Katastrofa“ prie Naujojo geto sienos V enecijoje (1993). 1978 m. paskelbtas Prancūzijos Garbės legiono ordino kavalieriumi,
o 1994 m. suteiktas Prancūzijos Garbės legiono karininko vardas.

Mirė 1999 m. balandžio 27 d. Niujorke. 2011 m. Vilniuje surengta pomirtinė kūrybos paroda „Arbit Blatas. Sugrįžimas į T ėvynę“, kurioje buvo eksponuota ponios Reginos Resnik Blatas dovana Lietuvai.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas).  Katalogas. Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 216.

Arbit Blatas buvo jauniausias iš Paryžiaus mokyklos atstovų. 1926 m. jis į Paryžių atvažiavo studijuoti, bet gyveno ten iki 1939 m. Ir tik tuomet, kai dėl politinių fašizmo nuostatų pasilikti Europoje tapo pavojinga, išvyko į JAV. Savo dvasiniais vadovais dailininkas pasirinko P. Bonnardą, M. Utrillo, C. Pissaro, M. Vlamincką. Jį traukė impresionizmo, postimpresionizmo ir ekspresionizmo raiška. Arbit Blatas pamilo Paryžių, ypač menišką miesto atmosferą, o Paryžius įvertino jį. 1936 m. „Jeu de Paume“ muziejus nupirko Arbit Blato paveikslą, paskui pagrindinės Paryžiaus galerijos nuolat eksponuodavo jo kūrinius.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 106.