Alfonsas Dargis

Apgynęs diplominį darbą „Lietuvių vestuvių papročiai“, Kauno Meno mokyklos absolventas Alfonsas Dargis (1909–1996) gavo Švietimo ministerijos stipendiją tobulintis Vienos dailės akademijoje. Austrijoje jis mokėsi scenografijos ir dailiojo odos apdirbimo. 1939 m. grįžo į Lietuvą, dėstė Kauno valstybinėje amatų mokykloje, projektavo plakatus, dirbo knygų grafikos srityje. 1941 m. bėgdamas nuo sovietų su vokiečių repatriantais išvyko į Vokietiją. Dirbo scenografu Berlyno, Teplico, Eizenacho ir kt. teatruose. Vokiečiams okupavus Lietuvą, grįžo į Kauną, bet ieškojo darbo ir Austrijoje. Karo metais Vienoje sukūrė keletą dekoratyvių kompozicijų, plėtodamas lietuviškų papročių temą. Idealizuoti Lietuvos kaimo gyventojai jo paveiksluose susitinka su baisiais fantastiniais personažais, veikiančiais tautosakos kūriniuose.

Šaltinis: "Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje". Sud. G. Jankevičiūtė.  Vilnius: LAWIN, 2012, Kat. Nr. 201, P. 220.