Mstislavas Dobužinskis

Mstislavas Dobužinskis (1875–1957) - žymus rusų menininkas, Lietuvą laikė antrąja tėvyne. Kurį laiką dailininkas gyveno Peterburge, priklausė „Meno pasaulio“ grupei, kuri orientavosi į Vakarų kultūrą. Vykdamas į Europą, lankydavosi ir Lietuvoje. 1923 m. pasirinko Lietuvos pilietybę, o nuo 1929 m. vadovavo Kauno meno mokyklos grafikos ir dekoratyvinės tapybos studijoms. Valstybės teatre Kaune sukūrė scenografijų trisdešimt aštuoniems dramos, operos ir baleto spektakliams. Mėgo piešti senąsias Lietuvos bažnyčias ir vienuolynus – ne vien Kauno ar Vilniaus, bet ir įvairių provincijos miestų: Kėdainių, Marijampolės, Sedos, Tytuvėnų, Ukmergės, Varnių ir kitų. Domėjosi kultūros paveldu ir lietuvių liaudies menu. 1939 m. dailininkas išvyko į Londoną rengti individualios parodos ir, prasidėjus karui, į Lietuvą sugrįžti nebegalėjo. Apsigyveno Paryžiuje, vėliau išvyko į JAV. Palaidotas Paryžiuje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 52.