Vladimiras Dubeneckis

Vladimiras Dubeneckis (1888-1932) - gimė lietuvio tremtinio šeimoje. 1906–1914 m. studijavo architektūrą Peterburgo dailės akademijoje, pas L. Benua. Vėliau joje ir dirbo. 1917 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. 
1919 m. su žmona Olga atvyko į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, tais pačiais metais persikėlė į Kauną. Pirmaisiais gyvenimo Kaune metais tarnavo Prekybos ir pramonės ministerijoje, 1920–1923 m. – Amerikos lietuvių (Amlito) akcinėje bendrovėje statybos skyriuose. 

Vienas Lietuvių meno draugijos steigėjų, Valstybės archeologijos komisijos, Lietuvos inžinierių ir architektų sąjungos steigėjų, 1925–1932 m. Architektūros sekcijos pirmininkas. Rūpinosi architektūros paminklų apsauga, Valstybės archeologijos komisijos narys. 1927–1929 m. profesoriavo, dėstė kompoziciją ir perspektyvą Meno mokykloje. 1930–1931 m. dėstė Vytauto Didžiojo universitete.

Reikšmingiausi jo projektuoti pastatai: Kauno meno mokykla (1922–1923 m.), Valstybės teatro rūmų Kaune rekonstrukcija (1923–1925 m.), kino teatras „Metropoliten“ (dabartinis Kauno dramos teatras; 1928–1929 m.), M. K. Čiurlionio kultūros muziejus (1930 m.), Vytauto Didžiojo karo muziejus (1934 m.) ir kt. Kai kuriuose pastatuose (viešbučio „Lietuva“ interjeras, 1925 m., gyvenamojo namo „Ragutis“ fasadų dekoras, abu Kaune) naudojo lietuvių liaudies dailės motyvus. 

Vėlesniuose projektuose (VDU Medicinos fakulteto rūmai, 1931–1933 m., Vytauto Didžiojo karo muziejaus rūmai, su architektais K. Reisonu ir K. Krikščiukaičiu, 1931–1936 m.) susipynę klasikos ir moderniosios architektūros bruožai.

Šaltinis: Meno rinkos agentūra.