Bari Egizas

Bari Egizas (1869-1946) gimė 1869 m. Odesoje turtingų karaimų šeimoje. Apie 1885-1889 m. jis mokėsi Odesos dailiųjų menų draugijos dailės mokykloje, o 1890 m. be egzminų buvo priimtas į Peterburgo dailės akademiją, kur jo mokytojais buvo žymūs to meto dailininkai, tame tarpe Vasilijus Vereščiaginas. 1897-1898 m.  Egizas tęsia dailės studijas Paryžiuje, daug keliauja po Europą. Grįžęs į Odesą dirbo dailės mokytoju, rengė parodas, o apie 1922 m. išvyko į Turkiją, į Stambulą, kuriame turėjo mokinių ir privačią dailės studiją. Išgarsėjo kaip puikus portretistas, pas kurį portretus mielai užsakinėjo įvairių atstovybių ambasadoriai. 

Egizo sesuo Vera, su kuria jis buvo labai artimas, buvo žymaus orientalisto, Lietuvos ir Lenkijos karaimų dvasinio vadovo (hachano) Serajos Šapšalo (1873-1961) žmona. Šapšalas į Lietuvą atvyko 1928 m., o apie 1938 m. į Vilnių gyventi persikelia ir Bari Egizas. Vilniuje valdiškos tarnybos dailininkas neturėjo, vertėsi piešdamas portretus. Amžininkai jį prisimena buvus didelės erudicijos. Mėgo bendrauti su jaunimu, pasakoti apie meną, įžymius dailininkus. Bari Egizas mirė 1946 m., palaidotas Vilniuje, karaimų kapinėse.

Šaltinis: Bari Egizas: Tapyba, piešiniai. Meno rinkos agentūra.