Petras Kiaulėnas

Lietuvių tapytojas, architektas. Gimė 1909 m. sausio 10 d. Naniškių kaime, Pandėlio valsčiuje. 1928–1934 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, 1934–1937 m. Romos dailės akademijoje (Accademia Regia di Belle Arti) studijavo tapybą, 1937–1942 m. Paryžiaus dekoratyvinės dailės mokykloje (L’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) ir 1938–1940 m. Paryžiaus universiteto M iestų planavimo institute (L’Institut d’Urbanisme de l’Universite de Paris) – architektūrą. 1946 m. išvyko į JAV, nuo 1952 m. gyveno Niujorke. Keliaudamas po Europą, P. Kiaulėnas susipažino su didžiųjų praeities mokyklų meistrais. Amsterdamo, Drezdeno, Briuselio, Romos, Venecijos ir Paryžiaus muziejai praplėtė jo akiratį. Būdamas iš prigimties jautrus spalvininkas, savo mokytojais pasirinko Tiziano ir Rubensą. P. Kiaulėnas dažnai kalbėdavo apie tai, kaip laisvai ir plačiai tapydavo Tiziano, apie jo tapymo manieros nepaprastą įtaigą (ypač vėlesnių darbų), sodrų koloritą, spalvų spindesį, stebėjosi dažais nepaliestos drobės vietų meniniu prasmingumu.

P. Kiaulėnas tapė peizažus, natiurmortus, portretus, figūrines kompozicijas. Tapybos kūriniuose ryški impresionizmo įtaka, jų forma supaprastinta, koloritas vaiskus. Svarbiausios parodos surengtos Paryžiuje (1943, 1944, 1946, 1957), Čikagoje (1985), Vilniuje (1993). Geriausi dailininko kūriniai saugomi Lietuvos dailės muziejuje. Mirė 1955 m. rugpjūčio 15 d. Niujorke. Nuo 1973 m. Farmingvilyje (Niujorko valstija) veikia Petro Kiaulėno muziejus.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 242.