Adomas Mendzyblockis

Gimė 1883 m. balandžio 4 d. Griškancuose prie Vilniaus, mirė 1956 m. rugpjūčio 3 d.Gdanske. Apie 1899 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. 1908–1913 m. studijavo Krokuvos dailės akademijoje pas tapytojus Teodorą Axentowiczių ir Leoną Wyczółkowskį, ne kartą jo studijų darbai buvo apdovanoti. 1913 ir 1914 m. sandūroje išvyko į Kaukazą, ten gyveno iki I pasaulinio karo pabaigos. 1919 m. gyveno Varšuvoje, apie 1922 m. grįžo į Vilnių. Priklausė Vilniaus dailininkų draugijai (Towarzystwo artystów Plastyków). 1945 m. pabaigoje apsigyveno Gdanske. Kūryboje vyravo peizažo žanras. Tapė daugiausiai akvarele, vaizdavo Vilniaus, Krokuvos, Tifliso, Varšuvos, Gdansko miestų vaizdus, senąją jų architektūrą. Išleido atvirukų rinkinį su Vilniaus ir Druskininkų vaizdais.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 278.