Stefanas Narembskis

Vilniaus architektas Stefanas Narembskis (1892-1966), baigęs Vilniaus realinę gimnaziją, prieš Pirmąjį pasaulinį karą studijavo Civilinės inžinerijos institute Petrograde, Varšuvos politechnikos institute. 1928 m. apsigyveno Vilniuje, 1918-1939 m. buvo Vilniaus miesto architektas, Stepono Batoro universiteto profesorius. Vilniuje jis suprojektavo gyvenamųjų pastatų, mokyklą Antakalnyje, restauravo Vyskupų rūmus, sukūrė karališkus sarkofagus Arkikatedros požemių kriptoje. Po Antrojo pasaulinio karo repatrijavo į Lenkiją, gyveno Varšuvoje. 1931 m. S. Narembskis nuliejo akvarelę su Neries ir jos krantų vaizdu nuo Karoliniškių kalvos. Kaip architektas, tiksliai perteikė detales, smėlėtas pakrantes, griūvančius šlaitus, nuo jų virstančias egles bei tiltą per Nerį tolumoje. 

Šaltinis:  Meno albumas "Vilnius. Topophilia" (I tomas). Sud. L. Laučkaitė. Vilnius, LAWIN, 2014, P. 314.