Timonas Niesolovskis

Timonas Niesolovskis (Tymon Niesiołowski, 1882–1965) - tapytojas, grafikas ir pedagogas, meninių grupuočių “Formistai” ir “Ritmas” narys. 1900–1904 m. studijavo Krokuvos Vizualiųjų menų Akademijoje, nuo 1903 m. dalyvavo parodose, 1919 m. surengė personalinę parodą Krokuvoje, 1923, 1925, 1935, 1938 m. Varšuvoje. 1926 m. apsigyveno Vilniuje, nuo 1937 m. Vilniaus Stepono Batoro universitete, Vaizduojamosios dailės fakultete, ėjo docento pareigas. 1945 m. Niesiolovskių šeima repatrijavo vadinamuoju profesorių transportu į Torunę. Čia Timonas Niesolovskis pradėjo eiti profesoriaus pareigas Torunės Mikalojaus Koperniko universitete. Timonas Niesiolovskis 1926 m. persikėlė į Vilnių, kur išbuvo iki 1945 ir čia ėjo dailiųjų amatų mokyklos direktoriaus pareigas, buvo Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto dėstytojas, profesorius, Vilniaus dailininkų plastikų draugijos narys. Sunkiais 1941–1944 vertėsi piešdamas šventinius atvirukus, tapydamas portretus ir bažnytinius paveikslus. Per mūšius Vilniuje 1944 liepą buvo sunaikintas jo butas drauge su didžiąja dalimi darbų.

Šaltinis: Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski ir kt., Torūnė/Vilnius, 1996, p. 343; K. Niesiołowski’o straipsnis “Vilnietiškos lenkų lėlininkų šaknys” : Menotyra, T. 15, Nr. 4, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2008, P. 39.