Eduardas Bonifacas Paulavičius

Eduardas Bonifacas Paulavičius (1825-1909) – dailininkas, visuomenės veikėjas, literatas. Kilęs iš Turgelių. Mokėsi Slanimo, Žyrovičių mokyklose, baigė Slucko gimnaziją. Kurį laiką studijavo Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje. Tapybos mokėsi privačiai Kanuto Rusecko dirbtuvėje. Vėliau išvyko į Peterburgą, įstojo į Dailės akademiją. 1853 m. gavo dailininko vardą, 1859 m. – piešimo mokytojo teises. Ir Vilniuje, ir Peterburge aktyviai dalyvavo patriotiniame judėjime, artimai bendravo su Zigmantu Sierakausku. Už dalyvavimą 1863 metų sukilime buvo suimtas, ištremtas. Po amnestijos apsigyveno Lvove, dirbo vietos muziejuje konservatoriumi. Keliavo po Italiją, Prancūziją. Nutapė portretų, peizažų, parašė straipsnių dailės klausimais, išleido atsiminimų knygą (dr. Dalia Tarandaitė).