Mykolas Jonas Petkevičius

Mykolas Jonas Petkevičius (Mikolaj Jan Pietkiewicz, 1886, Vilniuje-1960, Gižycke) - architektas, dailininkas. Dalyvavo parodose Vilniuje: 1928 m. ir du kartus 1940 m. Nuo 1945 m. gyveno Gižycke.

Šaltinis: Kat. IVdorocznej wystawy  obrazow i rzezb, WTAP. Wilno 1928. –Apžvalginės Dailės Parodos. Katalogas. Valstybinės Vrublevskio Vardo Bibliotekos rūmai. Vilnius [czerwiec-lipiec] 1940. – Kat. Wystawy wilenskich art.  Plastyków, Zw. Art. Malarzy Litewskiej Radzieckiej Republiki Socjalistycznej, b Palac Oginskich, Wilno wrzesien -pazdziernik 1940. - Poklewski J., Pol. zycie artyst. w międzywojennym Wilnie, Torun 1994. IS PAN, materialy Slownika art. pol., notatka z rozmowy telefonicznej z Jadwiga Pietkiewicz, Gizycko, z 12 VI 1999.