Elena Romerytė

Gimė 1860 m. gegužės 11 d. Ciskodų dvare, Vitebsko gubernijoje (dab. Latvija), mirė 1946 m. Torunėje (Lenkija). Apie 1889 m. mokėsi dailės pas giminaitį Edvardą Matą Römerį ir lankė Vilniaus piešimo mokyklą. 1894 m. mokėsi Varšuvoje pas Kazimierą Alchimavičių. Studijas tęsė Miunchene. 1905 m. rudenį Vilniuje kartu su tapytoja Eleonora Onichimowska buvusiuose Römerių namuose Bokšto gatvėje atidarė privačią dailės mokyklą. Vėliau iki 1915 m. ten veikė privati jos tapybos mokykla mergaitėms. I pasaulinio karo metais pasitraukė į Baltarusiją, 1918 m. gyveno Maskvoje, tarpukariu – Vilniuje. Buvo Vilniaus dailės draugijos narė. 1945 m. išvyko gyventi į Lenkiją. Aliejumi ir akvarele tapė peizažus, kuriuose fiksavo gamtos nuotaikas, kompozicijas su arkliais, portretus, religinės tematikos paveikslus bažnyčioms, piešė plunksnele ir tušu.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 306.