Steponas Romeris

Steponas Romeris (Stefan Römer, 1900-1951) - tapytojas, grafikas, skulptorius ir pedagogas Steponas Römeris buvo žinomo teisininko, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus (1933–1939) Mykolo Römerio sesers Marijos ir Vitoldo Römerio sūnus. Gyveno Bagdoniškio dvare, netoli Rokiškio. Gimnaziją baigė Vilniuje, dėstė piešimą Panevėžio lenkų gimnazijoje. Mykolo Römerio remiamas, nuo 1927 m. dailės mokėsi Prahoje. Nuo 1934 m. gyveno ir kūrė žmonos tėviškėje netoli Kauno. Steponas Römeris tapė aliejumi, pastele portretus, liejo akvarele peizažus, įvairias buitines alegorines kompozicijas, raižė medyje meniškas knygų iliustracijas, sukūrė scenografijų Panevėžio miesto teatrui. Jis kūrė ir skulptūras. Eksponuojama vaza „Lietuvos vaizdai“, laiškas žmonai su jo autoportretu (1927 m.), spalvingos, raiškios pasakų iliustracijos. Jo kūrybai būdinga ornamentika, apibendrintas piešinys.

Šaltinis: "7 meno dienos", 2006-09-08   Nr. 721.