Boleslovas Ruseckas

Boleslovas Ruseckas (Boleslaw Rusiecki, 1824–1913) garsaus Vilniaus meno mokyklos auklėtinio, tapytojo, dailės pedagogo Kanuto Rusecko sūnus, yra mažiau žinomas už savo tėvą, nors jo kūrybinis palikimas gan gausus (nemažai kūrinių saugoma Lietuvos dailės muziejuje). B. Ruseckas dailės mokėsi pas savo tėvą, 1843 - 1850 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje pas dailininkus K. Briulovą ir F. Brunį. Studijų metu daug dėmesio skyrė portretinei tapybai - 1850 m. būtent už portretą, tapytą iš natūros, Peterburgo dailės akademijoje jam buvo suteiktas laisvojo dailininko vardas. Vėliau dailininkas dar tobulinosi Romoje, grįžęs iš užsienio nuolat gyveno Vilniuje.
B. Rusecko kūryba priskirtina akademinei krypčiai. Jo kūriniuose pagrindine meninės išraiškos priemone yra figūras apibrėžiantis, kompoziciją konstruojantis piešinys, apimtinė formų modeliuotė, glotni, lygi, potėpius niveliuojanti tapyba.

Šaltinis: Ekspertizės aktas, 2014.12.02, Vilnius: Vilniaus dailės akademija. Pasirašė dr (hp) Rūta Janonienė.