Ferdinandas Ruščicas

Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc, 1870-1936) - tapytojas, grafikas, teatro dailininkas. Gimė 1870 m. gruodžio 10 d. Bogdanove (dabar Baltarusija, maždaug 80 km nuo Vilniaus). 1892–1897 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje pas I. Šiškiną ir A. Kuindžį. Studijų metais buvo nuvykęs į Krymą, Bornholmo salą, Švediją. 1898 m. keliavo po Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Šveicariją. Grįžęs gyveno Bogdanove. Dažnai lankėsi Vilniuje ir Varšuvoje, palaikė ryšius su Peterburgo menininkais. Buvo lenkų dailininkų draugijos Sztuka narys. Prisidėjo prie Varšuvos dailės mokyklos steigimo, 1904–1906 m. joje dėstė. 1907 m. dėstė Krokuvos dailės akademijoje. 1908 m. grįžo į gimtąsias vietas. 1919 m. atgaivintame Vilniaus universitete ėmėsi organizuoti Dailės fakultetą, buvo jo profesorius ir dekanas (iki 1932). Tapė romantinius ir simbolinius peizažus, iliustravo knygas, periodinius leidinius, kūrė plakatus, teatrines inscenizacijas. Mirė 1936 m. spalio 30 d. Vilniuje.

Šaltinis: Meno albumas Peizažo erdvė“ (I tomas). Sud. N. Tumėnienė. D. Tarandaitė, J. Semenauskienė.  Vilnius, LAWIN, 2010, P. 262.