Pranas Simanavičius

Modernizmo verte tikėjusioje ir pasitikėjusioje XX a. pirmojoje pusėje natūralistinę vaizduoseną daugiausia vertino dailės mėgėjai. Anų laikų požiūriu, rimtas dailininkas privalėjo atmesti tradicijas ir eksperimentuoti, kad pademonstruotų išradingumą bei originalumą. O Rokiškio gimnazijos dailės mokytojas PRANAS SIMANAVIČIUS (1905–1962) kūrėjo talentą pirmiausia siejo su techniniu meistriškumu. Tai diletanto požiūris, bet šiandienos žvilgsniui imponuoja P. Simanavičiaus gebėjimas tiksliai perteikti tapomų gamtos dovanų medžiagines savybes, taip pat – santūrus paveikslų koloritas ir jų skleidžiama tingi kaimo ramybė.

Šaltinis: Meno albumas „Pozuojantys daiktai“. Sud. G. Jankevičiūtė.  Vilnius, ELLEX VALIUNAS, 2017, P. 90.