Feliksas Smuglevičius

Feliksas Antanas Smuglevičius (1824–?) ne pats garsiausias ir ne ypač produktyvus dailininkų Smuglevičių dinastijos atstovas tapė daugiausia peizažus ir portretus. Jo veikla nesiribojo tapyba. Smuglevičius dalyvavo žemaičių kultūriniame sąjūdyje, palaikė ryšius su Simonu Daukantu, Mikalojumi Akelaičiu ir kt. lietuvybės gaivintojais. XIX a. 6-ajame deš. buvo įsitraukęs į brolio Pranciškaus vadovaujamo kultūros būrelio veiklą Kuršo gubernijoje.

Šaltinis: Meno albumas "Ne vien grožis. Moters atvaizdas LAWIN kolekcijoje", sud. G. Jankevičiūtė; Vilnius: LAWIN, 2012, P.32.