Stasys Ušinskas

Stasys Ušinskas (1905–1974) - Lietuvos dailininkas, vitražistas, scenografas, pedagogas, lėlininkas.