Jonas Vaitys

Jonas Vaitys (1903–1963) - tapytojas, pedagogas, dailės administratorius. Gimė 1903 m. spalio 6 d. Kaune. Pirmojo pasaulinio karo metais su tėvais gyveno Rusijoje, Brianske. 1918 m. grįžo į Kauną. 1922–1928 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, baigė Bendrojo meninio lavinimo skyrių. Priklausė Nepriklausomų dailininkų draugijai, dalyvavo draugijos parodose. Nuo 1929 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. 1940 m. persikėlė į Kauną. 1944 m. Vilniaus dailės akademijoje eksternu baigė tapybos studijas. Nuo 1944 m. buvo Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės instituto direktoriaus pavaduotojas, 1946–1951 – direktorius. 1951 m. J. Vaitys apkaltintas apolitiškumu, formalizmu, realizmo principų netaikymu pedagogikoje ir atleistas iš direktoriaus pareigų. Tais pačiais metais, sujungus Vilniaus ir Kauno dailės institutus, J. Vaičiui neleista dirbti aukštojoje meno mokykloje. Nuo 1951 m. dėstė Kauno politechnikos institute. 1956 m. išrinktas Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus valdybos pirmininku. Mirė 1963 m. rugpjūčio 21 d. Kaune.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas)  Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 275.