Adomas Varnas

Adomas Varnas (1879–1979) - tapytojas, grafikas, scenografas, pedagogas, dailės gyvenimo organizatorius, kritikas. Gimė 1879 m. sausio 1 d. Joniškyje. Mokėsi Mintaujos gimnazijoje, buvo įstojęs į Kauno dvasinę seminariją. 1899 m. išvyko į Peterburgą, lankė A. Štiglico dailės bei Dailės skatinimo draugijos mokyklas. 1903 m. įstojo į Krokuvos dailės akademiją, mokėsi pas F. Cinką, J. Stanislavskį. Remiamas JAV lietuvių 1905–1907 m. studijavo Ženevos aukštojoje dailės mokykloje. 1909–1913 m. gyveno Galicijoje, Zakopanėje. 1912 m. Zakopanėje ir 1913 m. Poznanėje surengtos jo kūrybos parodos. Kūryba buvo eksponuojama ir pirmosiose lietuvių dailės parodose. 1918 m. apsigyveno Vilniuje, aktyviai dalyvavo vietos lietuvių meniniame ir kultūriniame gyvenime. A. Varnas – vienas Lietuvių meno kūrėjų draugijos organizatorių (1920), kurį laiką ėjo pirmininko pareigas. 1923 m. pradėjo dirbti Kauno meno mokykloje, vadovavo tapybos studijai. Domėjosi ir rinko liaudies meną, 1926 m. parengė dviejų dalių albumą „Lietuvos kryžiai“. Sukūrė plakatų, pašto ženklų, lito banknoto projektų, išleido šaržų rinkinį „Ant politikos laktų“ (1922). Tapyboje dominuoja portretai, peizažai, sukūrė istorinės, religinės tematikos kompozicijų („Mindaugo vainikavimas“, 1955; „Marijos apsireiškimas Šiluvoje“, 1957). 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, kurį laiką gyveno Vokietijoje, 1949 m. persikėlė į JAV. Gyveno Čikagoje, ten 1979 m. liepos 19 d. ir mirė.

Šaltinis: Art album 'The World of Landscapes" (Volume II). Compiled by N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 278.