Justinas Vienožinskis

Justinas Vienožinskis (1886–1960) -  tapytojas, pedagogas, dailės meninio gyvenimo organizatorius, dailės kritikas. Gimė 1886 m. birželio 29 d. Mataučiznos kaime, Rokiškio rajone. 1903–1904 m. lankė Juchnevičiaus studiją Maskvoje, 1908–1914 m. mokėsi Krokuvos dailės akademijoje pas T. Axentowiczių, W. Weissą, J. Pankiewiczių, F. Cynką. Studijuodamas lankėsi įvairiose Europos šalyse. Nuo 1912 m. pradėjo dalyvauti parodose. 1920 m. įsteigė Aukštuosius piešimo kursus, kurie 1922 m. reorganizuoti į Kauno meno mokyklą. Šiai vadovavo iki 1924 m., o po mokinių streiko 1929 m. buvo pašalintas. 1930–1932 m. įkūrė privačią tapybos studiją. 1935 m. grįžo dėstyti į Kauno meno mokyklą. Vienas iš Lietuvos dailininkų sąjungos organizatorių, pirmasis jos pirmininkas (1935–1936). 1940–1943 m. Vilniaus dailės akademijos, 1944–1946 m. Vilniaus dailės instituto dėstytojas, profesorius. Mirė 1960 m. liepos 29 d. Vilniuje.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (I tomas), Sud. N. Tumėnienė, D. Tarandaitė, J. Semenauskienė. Vilnius, LAWIN, 2010, P. 276.