Viktoras Vizgirda

Viktoras Vizgirda (1904–1993) - tapytojas, pedagogas, scenografas, dailės gyvenimo organizatorius, knygų iliustratorius, kritikas. Gimė 1904 m. sausio 14 d. Domininkonių vienkiemyje, Garliavos valsčiuje. 1920 m. įstojo į Aukštuosius piešimo kursus Kaune, 1923–1926 m. mokėsi Kauno meno mokykloje (baigė bronzos medaliu), lankė J. Vienožinskio tapybos studiją. 1926–1927 m. gavo valstybės stipendiją vienų metų studijoms Paryžiuje. Mokėsi André Lhote akademijoje, Didžiosios lūšnos akademijoje (Académie de la Grande Chaumière), V. Šuchajevo piešimo studijoje. Nepriklausomų dailininkų grupės, „Ars“ grupės narys, dalyvavo jų parodose. 1928–1940 m. dėstė piešimą Raseinių ir Pagėgių gimnazijose, Kauno amatų mokykloje. 1936–1938 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas. XX a. 4-ajame dešimtmetyje per vasaros atostogas keliavo po Europą. 1940–1941 m. persikėlė gyventi į Vilnių, 1941–1943 m. – Vilniaus dailės akademijos direktorius. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1946–1949 m. Freiburge buvo Taikomosios dailės mokyklos Tapybos studijos vedėjas. Vienas iš Lietuvių dailės instituto Freiburge steigėjų, pirmasis jo pirmininkas (1947). 1950 m. V. Vizgirda persikėlė gyventi į Bostoną (JAV). 1966 m. Lietuvos dailės muziejuje surengta personalinė paroda buvo pirmoji lietuvių išeivijos dailininko paroda Sovietų Lietuvoje. Ne kartą apdovanotas medaliais, premijomis Lietuvoje ir JAV, 1980 m. pelnė JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premiją. Mirė 1993 m. liepos 10 d. Keip Kode, JAV. Palaidotas Vilniuje.

Šaltinis: Art album The World of Landscapes (Volume II)  Compiled by N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013,  P. 282.