Antanas Žmuidzinavičius

Tapytojas, pedagogas, TSRS dailės akademijos narys korespondentas (1958), TSRS liaudies dailininkas (1957). Gimė 1876 m. spalio 31 d. S eirijuose, Lazdijų rajone. 1894 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją ir išvyko mokytojauti į Lomžos guberniją (Lenkija). Persikėlęs mokytojauti į Varšuvą, mokėsi J. Zolotariovo vakarinėje piešimo mokykloje (1898) ir V . Gersono tapybos studijoje (1899). Studijavo piešimą Paryžiuje, privačioje F. Colarossi akademijoje, tapybą – H. Anglados studijoje ir V itti akademijoje (1905–1906). 1906 m. grįžo į Vilnių, organizavo pirmąsias lietuvių dailės parodas, vadovavo Lietuvių dailės draugijai. 1908–1909 m. daug keliavo, aplankė Paryžių, Ženevą, Florenciją, Romą, gyveno Miunchene ir JAV. 1914 m. su Tadu Ivanausku keliavo Arkties vandenyno pakrantėmis. Pirmojo pasaulinio karo metais (1915–1919) mokytojavo Vilniaus lietuvių gimnazijoje. 1922–1924 m. keliavo po JAV, surengė personalines parodas Vašingtone (1923), Niujorke, Čikagoje (1924). 1924 m. grįžo į tėvynę, 1926–1940 m. dėstė piešimą Kauno meno mokykloje. 1925–1940 m. daugiausia tapė peizažus ir surengė nemažai personalinių parodų: Kaune (1927, 1936, 1940), Panevėžyje (1927, kartu su J. Zikaru), Alytuje (1938). 1945–1951 m. dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (nuo 1947 m. – profesorius) ir 1951–1957 m. Kauno politechnikos institute. Mirė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaune.

Šaltinis: Meno albumas „Peizažo erdvė“ (II tomas). Sud. N. Tumėnienė. Vilnius, LAWIN, 2013, P. 285.