Juozas Zikaras

Skulptorius ir pedagogas. Gimė 1881 m. lapkričio 18 d. Panevėžio apskrityje, nusižudė 1944 m. lapkričio 10 d. Kaune. 1904–1906 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje ir Juozapo Montvilos piešimo klasėse Vilniuje. 1906–1916 m. – Peterburge, Dailės skatinimo draugijos Piešimo mokykloje, studijavo skulptūrą Peterburgo dailės akademijoje. Baigęs mokslus dirbo pedagoginį darbą Petrograde, 1919–1928 m. – Panevėžyje, 1928–1940 m. dėstė skulptūrą Kauno meno mokykloje, po 1940 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, nuo 1944 m. – profesorius. 1932–1938 m. buvo Lietuvos dailininkų draugijos pirmininkas. Ankstyvoji kūryba pasižymi simbolizmo įtaka, impresionistine lipdyba. Vėlesnės skulptūros realistinės. Sukūrė visuomenės, kultūros veikėjų biustų ir bareljefinių portretų, paminklų. Kūrė ir reljefines figūrines kompozicijas, dekoratyvines skulptūras interjerams, medalius, iliustravo knygas. Kaune veikia memorialinis J. Zikaro muziejus.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 356.