Jan Dymitr Solikowski

Jan Dymitr Solikowski (1539-1603) - Lenkijos ir Lietuvos valdovo Žygimanto Augusto sekretorius ir diplomatas, Lvovo arkivyskupas.