Jakub Wujek

Jakub Wujek (1541—1597) - J. Vujekas gimė Lenkijoje, studijavo Krokuvoje, paskui – Vienos (Austrija) universitete, įstojo į jėzuitų ordiną ir grįžo į Lenkiją. 1570 m. jam buvo suteiktas aukščiausias mokslinis laipsnis – teologijos daktaro. Kurį laiką vadovavo Poznanės jėzuitų kolegijai. Atvyko į Vilnių ir 1578-1579 m. buvo Vilniaus jėzuitų kolegijos paskutinis rektorius, nes 1579 m. ši kolegija buvo pakelta iki universiteto lygmens. Tų metų rudenį kaip jėzuitų misijų vadovas išvyko į Vengriją. Mirė Krokuvoje. Vujekas buvo žinomas lenkų eruditas. Vilniaus jėzuitų kolegijoje dėstęs hebrajų kalbą. Ta senovės žydų kalba parašyta didžioji Senojo Testamento dalis. Vujeko į lenkų kalbą išversta Biblija buvo pripažinta oficialiu tekstu ir kelis amžius perspausdinama.