Alberto Wijuk Kojałowicz

Albertas Vijūkas-Kojelavičius, kilęs iš turtingų Kauno bajorų, studijas baigė Vilniaus universitete. Čia, būdamas profesoriumi, parašė „Lietuvos istoriją“, remdamasis M. Strijkovskio kronika, kurią jis perdirbo pagal „literatūrinius reikalavimus“ ir savo pažiūras. A. Kojelavičiaus istorija parašyta lotynų kalba, humanizmo laikams būdingu stiliumi, tačiau jo pažiūros į valstybę, į krikščionybės reikšmę Lietuvai buvo būdingos XVII a. viduriui.

Šaltinis: Jurginis J., Lukšaitė I. Lietuvos kultūros istorijos bruožai (Feodalizmo epocha. Iki aštuonioliktojo amžiaus). Vilnius: „Mokslas“, 1981, p. 288, 289,