Alberto Vimina

Alberto Vimina (1603-1667) - Šventojo Sosto nuncijaus sekretorius kunigas Michele Bianchi (slapyvardis Alberto Vimina, 1603–1667) 1648–1651 m. dirbo Varšuvoje, 1653 m. gyveno Švedijoje, 1655 m. kaip Venecijos pasiuntinys lankėsi Rusijoje.