Jonas Danauskas

JONAS DANAUSKAS (1854–1937), kilęs iš Panevėžio apskrities Rozalimo apylinkių, dievdirbio amato išmoko iš savo tėvo Ksavero. Ilgainiui jis tapo įgudusiu skulptoriumi, gana tiksliai sekusiu bažnytinius kūrinius, taip pat viena pagrindinių jo veiklos sričių buvo ir altorių projektavimas bei dirbimas. Ankstyvuoju periodu dirbtos skulptūros dar gana artimos liaudiškai plastikai, vėlesni darbai jau priartėja prie profesionalų kurtų pavyzdžių.

Šaltinis: Meno albumas „Ne vien Dangus“. Sudarytoja Dalia Vasiliunienė, tekstų autorės Dalia Vasiliunienė ir Skaidrė Urbonienė. Vilnius, VALIUNAS ELLEX, 2016, P. 178.