Christoph Hartknoch

Kristupas Hartknochas (lenkiškai Jan Krzysztof Hartknoch, 1644–1687 m.) - prūsų istorikas ir pedagogas. 

K. Hartknochas gimė Jablonkoje (Jabłonka) netoli Ščytno (Szczytno, Ortelsburg), Prūsijos kunigaikštystėje. 1650 m. šeima išsikėlė į Pasymą (Pasym, Passenheim). Totoriams Prūsijos pietuose kovojant dėl Lenkijos karalystės jis tapo žiauraus užpuolimo liudininku. K. Hartknocho gyvybę išgelbėjo per langą jį išmetęs mokytojas. Daugybė šio regiono kaimų buvo sunaikinti, tačiau K. Hartknochui pavyko pasiekti kunigaikštystės sostinę Karaliaučių. 

Karaliaučiuje K. Hartknochas pradėjo studijuoti teologiją protestantų institute. Netrukus mirė jo tėvai, tad jaunuoliui teko pradėti dirbti. Jis tapo privačiu mokytoju Kaune, vėliau - protestantų mokyklos rektoriumi Vilniuje. Tačiau netrukus grįžo į Karaliaučių, kur knygų ir archyvų apsuptyje ėmė domėtis istorija. 

1679 m. K. Hartknochas išleido knygą apie Prūsijos istoriją - „Senoji ir naujoji Prūsija“ (iš pradžių knyga išleista lotynų, vėliau - vokiečių kalbomis) bei aprašė bažnyčios istoriją Prūsijoje. Jo veikalai pagražinti iliustracijomis, juose pateikiami žmonių, istorijos ir kultūros aprašymai bei miestus vaizduojančios vario graviūros. Etnografinės informacijos K. Hartknochas gaudavo iš kunigo Mato Pretorijaus. 

Dirbdamas Kaune ir Vilniuje, Abiejų Tautų Respublikoje, K. Hartknochas susidomėjo jų istorija ir parašė pirmąjį išsamų 300 metų laikotarpį apimantį istorinį veikalą apie ATR. 

1677 m. K. Hartknochas buvo pakviestas į Torunę dirbti gimnazijos vadovu. Ten išdirbo dešimt metų. 1687 m., sulaukęs 43 m. amžiaus, skurdaus gyvenimo išvargintas K. Hartknochas mirė ir buvo palaidotas Torunėje.

Daugybė K. Hartknocho parašytų mokslinių veikalų labai išplėtė to meto žinias apie Prūsiją, Pomeraniją, Žemaitiją, Kuršą ir Lenkiją. 

Knygoje apie Prūsijos istoriją K. Hartknochas pateikė vieną Mikalojaus Koperniko iliustraciją. Po ja parašė: „Apie miestus ir pilis. Garsusis matematikas Mikalojus Kopernikas“. Knyga parašyta vėlyvu K. Hartknocho gyvenimo laikotarpiu, kai istorikas dirbo Torunės gimnazijoje.

Šaltinis: Christoph Hartknoch. – Wikipedia, the free encyclopedia.