Stanislaus Rostowski

Rostovskis, Stanislovas (Stanislaus Rostowski, 1711–1782). Istorikas, teologijos daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, bibliotekos prefektas. Tyrė Lietuvos jėzuitų provincijos istoriją. Parašė ir išleido pirmąją šio veikalo dalį (antroji liko rankraštyje).

S. Rostovskio parengta Lietuvos jėzuitų provincijos istorija išleista Vilniaus akademijos spaustuvėje.