Mykolas Pranciškus Karpavičius

Mykolas Pranciškus Karpavičius (1744–1803) – pamokslininkas, Vilniaus universiteto profesorius, nuo 1797 m. Vygrių vyskupas. Išleido daug įvairiomis progomis pasakytų pamokslų, kurie vertinami kaip Apšvietos epochos tendencijas atskleidžiantys tekstai. Pamokslininkas greta religinių šaltinių rėmėsi ir gyvenamojo meto aktualijomis, pabrėžė krikščioniškų ir pilietinių vertybių darną.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 170.