William Coxe

William Coxe FRS buvo anglų istorikas ir kunigas, 1771–1786 m. tarnavęs kaip aukštuomenės kelionės draugas ir mokytojas. Jis parašė daugybę istorinių darbų ir kelionių kronikų. 1771 m. įšventintas diakonu, nuo 1786 m. iki mirties ėjo rektoriumi, o vėliau – arkidiakonu netoli Solsberio esančio Bemertono.