Mykolas Kazimieras Pacas

Po Radvilų Pacų giminė buvo viena iš įtakingiausių didikų giminių Lietuvos politiniame gyvenime. Žemaičių vyskupas Kristupas Pacas kurį laiką buvo LDK sekretorius, Vilniaus prelatas, Smolensko vyskupas. 1667 m. pradėjęs vadovauti Žemaičių vyskupystei, ilgą laiką gyveno Alsėdžiuose, toliau aktyviai dalyvavo Lietuvos politiniame gyvenime. Sudegus medinei Varnių katedrai, kitoje vietoje pastatė naują mūrinę katedrą ir jai padovanojo nemažai turto. Vyskupaujant K. Pacui buvo pastatytos bažnyčios Gaurėje, Šatėse, Šakynoje, įsteigta altarija Plateliuose. Buvo nenuolaidus eretikams, kovojo prieš peiktinus papročius, sutvarkė elgetavimą: tikriems pavargėliams įsakė nešioti tam tikrus ženklus, leido jiems keliauti po savo parapijas ir pasirinkti išmaldos, o tokiems, kurie gali dirbti, uždraudė elgetauti. Palaikė lietuvybę, ragino lietuvių kalbos mokytis ir kunigus. Rūpinosi paprastų žmonių reikalais.  Mirė 1695 m. Palaidotas Varnių katedroje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 122.