Antanas Smetona

Antanas Smetona (1874–1944) – valstybės, visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas, 1918 m. Vasario 16-osios Akto signataras, Lietuvos Respublikos Prezidentas (1919-04-04–1920-06-19 ir 1926-12-19–1940-06-15).