Ivanas Trutnevas

Gimė 1827 m. Lichvino mstl., Kalugos gub. (Rusija), mirė 1912 m. vasario 5 d. Vilniuje. 1845–1849 m. mokėsi Maskvos Stroganovo techninio piešimo mokykloje. 1851–1858 m. studijavo Peterburgo dailės akademijos batalinės tapybos klasėje. 1858 už paveikslą „Rugpjūčio 1 d. vandens šventinimo procesija kaime“ pelnė didįjį aukso medalį, stipendiją šešerius metus tobulintis užsienyje ir I laipsnio dailininko vardą. Gyveno Paryžiuje, Antverpene, Briuselyje, Romoje, keliavo po Italijos pietus. 1865 m. grįžo į Peterburgą. Nuo 1866 m. kovo dirbo piešimo ir dailyraščio mokytoju Vitebsko berniukų gimnazijoje. Netrukus buvo pakviestas į Vilnių įkurti čia piešimo mokyklą. Iki pat mirties buvo jos vedėjas ir tapybos mokytojas. 1868 m. už paveikslus „Liaudies mokykla“, „Belgiška smuklė“ Peterburgo dailės akademija suteikė jam akademiko vardą. Vilniuje rūpinosi dailės gyvenimu: organizavo parodas, rengė gyvuosius paveikslus, dėjo pastangas įkurti Vilniuje dailės muziejų. Nuo 1876 m. aktyviai dalyvavo Vilniaus dailės kūrinių nuolatinės parodos d-jos veikloje, buvo jos valdybos narys, vienas iš Vilniaus dailės būrelio ir Antokolskio atminimo pramoninės dailės d-jos iniciatorių ir steigėjų. Artimai bendravo su rusų dailės kolekcininku Pavelu Tretjakovu. Tapybai būdingas akademistinis realizmas. Kūrė žanrines, rečiau istorines ir religines kompozicijas, peizažus, portretus. Peizažuose vyrauja realistiniai Vilniaus ir kitų Lietuvos vietovių architektūriniai motyvai, kurių dauguma litografuoti Batiuškovo albume (П. Батюшков, Памятники Северо-Западного края, Берлин, 1874). Oficialių asmenų portretus tapė pagal akademizmo nuostatas, kitiems būdinga laisvesnė tapysena, natūralesnės figūrų pozos. Atskirą kūrybos sritį sudaro ikonostasai ir stačiatikių šventųjų paveikslai: didysis ikonostasas Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos soborui, ikonos Vilniaus Šv. Nikolajaus soborui, Šv. Dvasios cerkvei ir kt.

Šaltinis:  Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 36.