Antonis Odrovonžas-Kaminskis

Antonis Odrovonžas–Kaminskis (Antoni Odrowąż–Kamiński 1797–1885) pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius, švietėjas. Parašė ir išleido apie 20 įvairių sričių (aritmetikos, algebros, geografijos, gamtos, chemijos, lenkų kalbos gramatikos ir kt.) vadovėlių.