Stanislaw Konarski

Konarski Stanisław (Stanislavas Konárskis) lenkų pedagogas, politikos publicistas, Abiejų Tautų Respublikos švietimo reformatorius.

Būdamas penkiolikos metų įstojo į pijorų ordiną. 1725-1727 m. studijavo retoriką Nazareto kolegijoje Romoje, vėliau mokėsi Prancūzijoje, Vokietijoje, Austrijoje. 1730 m. grįžęs į Lenkiją 1732-1736 m. parengė teisės rinkinio Volumina legum naują leidimą. Nuo 1736 m. dėstė kolegijoje Rzeszówe. 1740 m. Varšuvoje įsteigė Kilmingųjų kolegiją (Collegium Nobilium).

1741 m. tapęs pijorų ordino provincijolu pradėjo švietimo reformą: įsteigė pijorų mokyklose konviktus arba pensionus, įvedė gamtos mokslus, taikė naujus mokymo metodus, rūpinosi mokytojų kvalifikacijos kelimu. 1753-1754 m. parengė pedagoginius metodinius nurodymus Apaštališkosios vizitacijos nurodymai (Ordinationes visitationis Apostolicae; remdamiesi jais Lietuvos pijorai 1762 m. parengė savąjį reglamentą Mokymo nuostatai, skirti Lietuvos provincijos pijorų mokykloms / Methodus docendi pro Scholis Piis provinciae Litvaniae). S. Konarskio reformos buvo reikšmingos 18 amžiuje modernizuojant lenkų švietimo sistemą. 1747 m.  Varšuvoje įsteigė pirmąją viešąją biblioteką.

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, nuoroda internete https://www.vle.lt/straipsnis/stanislaw-konarski/.