Maciej Stryjkowski

Motiejus Strijkovskis (Maciej Stryjkowski, taip pat vadintas Strykowski ir Strycovius, gimė ~1547 m., mirė ~1593 m.) - lenkų istorikas, rašytojas ir poetas, pagarsėjęs savo kūriniu „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronika“ (1582 m.). Šis veikalas laikomas pirmąja spausdinta knyga apie Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės istoriją. 

Motiejus Strijkovskis gimė maždaug 1547 m. Strykuvo mieste, Ravos vaivadijoje, Mazovijos regione. Baigė vietinę mokyklą Bžezinoje, paskui įstojo į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pajėgas Abiejų Tautų Respublikos kariuomenėje. Tarnavo Vitebsko įguloje vadovaujamas Aleksandro Gvanjinio (Alexander Guagnini). 

Didžiąją gyvenimo dalį praleido Didžiojoje Lietuvos Kunigaikštystėje. Iš pradžių tarnavo kariuomenėje, tačiau ~1573 m., būdamas maždaug 25 erių, iš aktyvios tarnybos pasitraukė ir tapo Žemaitijos vyskupo Melchioro Giedraičio globotiniu. M. Strijkovskis tapo katalikų kunigu, o vėliau - parapijos kanauninku mažame Jurbarko miestelyje Lietuvos ir Prūsijos pasienyje. 

Gyvendamas Jurbarke visą gyvenimą pašventė išskirtinei kronikai apie Lenkijos ir Lietuvos kraštus. Kronika išleista Karaliaučiuje (šiandieninis Kaliningradas) 1582 m. 

Šioje klasikinėje lenkiškai parašytoje knygoje, pavadintoje „Kronika Polska, Litewska, Żmódzka y wszystkiej Rusi Kijowskiey, Moskiewskiey, Siewierskiey...“, išsamiai aprašoma Abiejų Tautų Respublikos ir jos dalių istorija nuo legendinių ištakų iki 1581 m. Kai kurios knygos dalys parašytos lietuviškai. M. Strijkovskis ragino lietuvių didikus vartoti lietuvių kalbą. 

Kronikoje ne tik sėkmingai sujungtos ankstesnės Jano Dlugošo (Jan Długosz) ir Motiejaus Miechovitos (Maciej Miechowita) kronikos, bet ir surinkta rusėnų metraščių, liaudies pasakų bei legendų. Knyga iš karto pagarsėjo bajorų tarpe, todėl dažnai teigiama, kad M. Strijkovskis buvo vienas iš labiausiai prie lietuvių nacionalinės tapatybės formavimo prisidėjusių ATR rašytojų, nes jo knygą visose regiono kraštuose vėliau kopijavo daugybė rašytojų ir metraštininkų. Iki XIX a. M. Strijkovskio raštai buvo laikomi pagrindiniu informacijos apie ankstyvąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją šaltiniu. Jo veikalą imta kritikuoti tik pradėjus formuotis šiuolaikinei istoriografijai. Labiausiai jis kritikuotas dėl palankumo didikams, legendų ir istorinių faktų neskyrimo bei teorijos, kad lietuvių didikų šeimos kilo iš Romos. 

1577 m. M. Strijkovskis taip pat sukūrė ilgą epinę poemą „O początkach narodu litewskiego...“ („Lietuvių tautos kilmė“), nors po jo mirties poema neišleista. M. Strijkovskis mirė maždaug 1593 m., tačiau tiksli mirties data ir vieta nežinoma. 

Šaltinis: Maciej Stryjkowski. – Wikipedia the free encyclopedia.