Wacław Aleksander Maciejowski

Vaclovas Aleksandras Maciejovskis (Wacław Aleksander Maciejowski, 1792 m. rugsėjo 10 d. - 1883 m. vasario 10 d.) - lenkų istorikas. 

Gimė Cierlicke, netoli Cešyno. Studijavo Varšuvoje, Berlyne ir Getingene. 1819 m. tapo Varšuvos universiteto teisės profesoriumi. 

Parašė tris svarbius veikalus: slavų teisės istoriją (1832 - 1838 m. 4 tomai, antras leidimas 1856 - 1865 m., 6 tomai), Lenkijos literatūros istoriją nuo XVI a. (1851 - 1862 m., 3 tomai) ir Lenkijos valstiečių istoriją (1874 m.). Paskutinysis veikalas  -  pirmoji apie Lenkijos valstiečius parašyta monografija. Vaclovas Aleksandras Maciejovskis laikėsi Joachimo Lelevelio pradėtos istorinio romantizmo tradicijos, pasižymėjo panslavistinėmis pažiūromis. 

Šaltinis: Wacław Aleksander Maciejowski. – Wikipedia the free encyclopedia.