Pranciškus Nemirovskis

Nemiròvskis Pranciškus (lenk. Franciszek Nemierowski, Niemierowski),Nameròvskis, Niemiròvskis 1734 12 24 (?)  - 1795 04 23,Krosna (palaidotas Miroslave), Lietuvos tapytojas, skulptorius. Jau būdamas tapytoju 1767 m.  Korabjevo Puščoje įstojo į marijonų ordiną, po metų davė vienuolio įžadus. Vėliau persikėlė į marijonų vienuolyną Miroslave. Dekoravo marijonų, t. p. pranciškonų konventualų vienuolynus ir bažnyčias. 1773– 1780 m. Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje rokoko stiliumi ištapė scenas, vaizduojančias Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir 14 vienuolių pranciškonų gyvenimą. Nemirovskiui priskiriami palaimintojo S. Papczyńskio ir grafienės P. Ščukaitės Butlerienės portretai Marijampolės marijonų vienuolyne (18 a. 6 dešimtmečio pabaiga?). Neišlikę Nemirovskio kūriniai: medinė polichromuota Švč. Mergelės Marijos statula, sukurta Marijampolės marijonų Šv. Mykolo bažnyčios didžiajam altoriui, freska Švč. Mergelės Marijos apsilankymas pas Elzbietą koplytėlėje Marijampolėje (sunaikinta 1960 m. ), tapyba Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Alšėnuose ir vyskupo Tovianskio kambariuose pranciškonų vienuolyne Vilniuje (Gražina Marija Martinaitienė).

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Pranciskus-Nemirovskis-118208.


Tapytojas, skulptorius, marijonų vienuolis. Dekoravo marijonų, taip pat pranciškonų reformatų ir pranciškonų konventualų vienuolynus ir bažnyčias. Tarp 1773 m. ir 1780 m. Vilniaus pranciškonų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje didžiosios navos skliaute rokoko stiliumi ištapė scenas, vaizduojančias šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimą, liunetėse – scenas iš 14 vienuolių pranciškonų gyvenimo. Grizailės technika ištapė rokokinius ornamentus ir kartušus. Nemirovskiui priskiriami palaimintojo Stanislovo Papčinskio ir grafienės Pranciškos Ščukaitės Butlerienės portretai Marijampolės marijonų vienuolyne. Taip pat sukūrė Švč. Mergelės Marijos statulą Marijampolės marijonų Šv. Mykolo bažnyčios didžiajam altoriui (neišliko), freską „Švč. Mergelės Marijos apsilankymas pas Elzbietą“ Marijampolės Bažnyčios g. buvusioje koplyčioje (sunaikinta 1960 m.), ištapė Alšėnų parapijos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią ir vyskupo Tovianskio kambarius pranciškonų vienuolyne Vilniuje (abu kūriniai neišliko). Pagal užsakymą kūrė portretų seriją Krasno rūmams, bet dėl dailininko ligos ir mirties ji liko nebaigta.