Konstantinas Gorskis (Gurskis)

Gimė 1868 m. vasario 19 d. Kazimierave, netoli Kauno, mirė 1934 m. vasario 15 d. Varšuvoje. Apie 1880–1886 m. mokėsi dailės Vilniaus piešimo mokykloje ir Maskvoje (galbūt Maskvos tapybos, skulptūros ir architektūros mokykloje). 1887–1889 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje, tobulinosi Miunchene, Paryžiuje, Italijoje. 1895 m. apsigyveno Varšuvoje, netrukus tapo Varšuvos dailės draugijos (Warszawskie Towarzystwo Artystyczne) valdybos nariu. I pasaulinio karo metus leido Maskvoje. 1919 m. grįžo į Varšuvą, aktyviai dalyvavo miesto dailės gyvenime – buvo „Zachęta“ draugijos komiteto narys, 1925 m. – vicepirmininkas, dalyvavo organizuojant reprezentacines lenkų dailės parodas Lenkijoje ir užsienyje. Daugiausia tapė reprezentacinius portretus. Sukūrė buitinio ir istorinio žanro paveikslų, kompozicijų folkloro temomis, karikatūrų, grožinės literatūros iliustracijų. Bendradarbiavo su žurnalais „Tygodnik Ilustrowany“, „Wędrowiec“, „Biesiada Literacka“, „Tygodnik Polski“. Varšuvoje surengė keletą personalinių parodų.

Šaltinis: Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 179.