Erazm Ciolek

Erazmas Ciolekas (Erasmus Vitellius, 1474 - 1522 m.) - Plocko vyskupas, Krokuvos kanauninkas, žymus Lenkijos humanistas ir diplomatas. E. Ciolekas, taip pat vadintas Vitellius, buvo Stanislavo ir Agnieškos, Krokuvos biurgerių ir vyno parduotuvės savininkų, sūnus. Nuo 1485 m. E. Ciolekas studijavo Krokuvos universitete, kur 1487 m. įgijo bakalauro, o 1491 m. – magistro laipsnį. 1491—1493 m. dėstė Krokuvos universitete. Nuo 1495 m. dirbo Aleksandro, didžiojo Lietuvos kunigaikščio, kanceliarijoje Vilniuje, kur dėl savo sugebėjimų ir uolumo įgijo kunigaikščio pasitikėjimą. 1499 m. jis buvo paskirtas Vilniaus kanauninku, vėliau – dekanu ir prepozitu. Po to, kai 1502 m. balandžio 14 d. oficialiai įgijo dvarininko statusą, E. Ciolekas buvo paskirtas Krokuvos katedros kapitulu. Aleksandras, kuris 1501 m. tapo Lenkijos karaliumi, 1503 m. lapkričio 29 d. paskyrė jį Plocko vyskupu. 1501 m. E. Ciolekas pirmą kartą kaip oficialus pasiuntinys keliavo į Romą. Antrą kartą jis ten vyko 1505 m. Šios kelionės atskleidė jo diplomatinius ir retorinius sugebėjimus, išryškėjusius popiežiui Julijui II skirtoje oracijoje. Ji buvo pasakyta Lenkijos karaliaus Aleksandro, prašiusio popiežiaus pagalbos, vardu. Popiežiaus Julijaus II, kuris Aleksandrui suteikė taip reikiamą finansinę pagalbą, tolerantiškumas leido Lenkijos karaliui bent dalinai suvaržyti Kryžiuočių ordino aroganciją Prūsijos provincijose. („Encyclopaedia Britannica“).

1518 m. Aleksandro įpėdinis, karalius Zigmantas I, E. Cioleką išsiuntė į svarbią misiją Vokietijos suvažiavime, Augsburge, o tada į Romą. Rugpjūčio 20 d. Augsburge jis pasakė prakalbą, kuria parėmė žygį prieš tiurkus. Prakalba buvo palankiai priimta ir Jakobas Spiegelis (Jakob Spiegel) ją paskelbė su dedikacija Erazmui. Iš Ausburgo E. Ciolekas išvyko į Romą, kur kaip Žygimanto Senojo atstovas puikiai pragyveno beveik du metus. Jis mirė Romoje ir buvo palaidotas Švč. Marijos žmonių bazilikoje.

E. Ciolekas ne tik buvo labai išsilavinęs, bet ir globojo mokslininkus, menininkus ir rašytojus. Jis taip pat sukaupė įspūdingą biblioteką, kuri itin vertinama dėl joje esančių puoštų rankraščių, ir praturtino vyskupiją Plocke bei namus Krokuvoje. Dalis E. Coleko bibliotekos, taip pat ir žymieji puošti rankraščiai, yra išsaugoti kapitulos bibliotekoje Plocke.