Stanislaus Hosius

Stanislovas Hozijus (Stanislaus Hosius, lenkiškai: Stanisław Hozjusz; gimė 1504 m. gegužės 5 d. Krokuvoje, Lenkijoje, mirė 1579 m. rugpjūčio 5 d. Kapranikoje Prenestinoje, Italijoje) - Romos katalikų kardinolas, nuo 1551 m. - princas vyskupas Lenkijos Varmės vyskupystėje; nuo 1558 m. - popiežiaus atstovas Šventosios Romos imperijos rūmuose Vienoje, Austrijoje; nuo 1566 m. - popiežiaus atstovas Lenkijoje. 

Gyvenimo pradžia

S. Hozijus gimė Krokuvoje, Ulricho Hozijaus iš Pforcheimo šeimoje. Studijavo teisę Paduvos ir Bolonijos universitetuose Italijoje. 1549 m. tapo Chelmno vyskupu, 1551 m.  Varmės princu vyskupu. S. Hozijus buvo palankus jėzuitams ir aktyviai priešinosi protestantų reformacijai. 

Karjera

Nors  1557 m. Piotrkovo sinoda patvirtino S. Hozijaus veikalą „Confessio fidei christiana catholica“, žymiu teologu jis netapo. Tačiau buvo puikus diplomatas ir valdytojas. Popiežius paskyrė S. Hozijui užduotį stabdyti protestantizmo plitimą. Prie to, kad Varmė išliko katalikišku regionu (nors kaimyninė Prūsijos kunigaikštystė 1525 m. tapo protestantiška šalimi) labiausiai prisidėjo vyskupai S. Hozijus ir Martynas Kromeras (Marcin Kromer).

1558 - 1559 m. S. Hozijus buvo pakviestas į Šventosios Romos Imperijos valdovo rūmus Vienoje, Austrijoje. Ten jam duota užduotis iš naujo surengti Tridento susirinkimą Italijoje ir atversti imperatoriaus sūnų Maksimilijoną į katalikybę. Už pasiekimus S. Hozijų 1561 m. paaukštino į kardinolus. 1563 m. jis grįžo į Varmę. 1566 m. Pijus V jį paskyrė popiežiaus atstovu Lenkijoje. 

Vėlesnis gyvenimas ir mirtis

Norėdamas sustabdyti spartų protestantizmo plitimą, S. Hozijus ne tik dalyvavo daugelyje sudėtingų derybų, bet ir įkūrė Branevo (Braniewo, Braunsberg) licėjų, tapusį katalikų misionierių, bandžiusių atversti protestantus, centru. 1572 m. popiežius Grigalius XIII paskelbė S. Hozijų Congregatio Germania nariu. S. Hozijus mirė 1579 m. rugpjūčio 5 d. Italijoje, netoli Romos esančioje Kapranikoje Prenestinoje. 

Palaimintasis Petras Kanisijus (Peter Canisius) buvo geras S. Hozijaus draugas. 

Tiek M. Kromeras, tiek S. Hozijus paliko daugybę tarnaujant Varmės vyskupystėje pasakytų kalbų ir pamokslų, užrašytų vokiečių kalba. Vėliau jie išversti į čekų, anglų ir prancūzų kalbas. 

1584 m. Kelne, Vokietijoje išleistas S. Hozijaus raštų rinkinys (A. Eichhorn „Life“ (Maincas, Vokietija, 1584 m.), 2 tomai). 

Šaltinis: Stanislaus Hosius. - Wikipedia, the free encyclopedia.