Aleksander Gwagnin

Aleksandras Gvanjinis (Alessandro Guagnini arba Aleksander Gwagnin, gimė 1538 m. Veronoje, mirė 1614 m. Krokuvoje) -  iš Italijos kilęs lenkų rašytojas, karys, metraštininkas ir istorikas. Beveik visą gyvenimą praleido Lenkijoje, priėmė Lenkijos pilietybę ir ėmė vartoti sulenkintą vardą „Gwagnin“. Tarnavo Lenkijos kariuomenėje Vitebske, tuo metu priklausiusiame Vitebsko vaivadijai (Abiejų Tautų Respublika). 

A. Gvanjinis pagarsėjo išleidęs knygą „Sarmatiae Europeae descriptio, quae Regnum Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russiam, Masoviam, Prussiam, Pomeraniam... complectitur“, paprastai verčiamą kaip „Europos Sarmatijos aprašymas“ (išspausdinta Krokuvoje 1578 m.). Knygoje lotynų kalba aprašomos rytų Europos šalys (jų istorija, geografija, religija, tradicijos ir pan.). Spėjama, kad jis iš tiesų nebuvo knygos autorius, o pavogė savo pavaldinio Motiejaus Strijkovskio (Maciej Stryjkowski) „Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos Rusios kronikos“ rankraštį. M. Strijovskis pasiskundė Lenkijos karaliui ir 1580 m. buvo pripažintas teisiu, tačiau knyga ir toliau buvo leidžiama autoriumi nurodant A. Gvanjinį. Ji netgi buvo išversta į lenkų kalbą, o 1611 m. išleistas papildytas jos leidimas. 

Kronikoje pirmą kartą pateikiami Lietuvos kunigaikščių portretai. Nors portretai buvo išgalvoti ir su tikrais kunigaikščiais, anachroniška apranga ir ginkluote neturėjo nieko bendro, o kai kuriuose portretuose netgi buvo pavaizduoti keli žmonės, šie portretai padarė didelę įtaką ateities Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių atvaizdams. Net šiais laikais portretai tebėra populiarūs, naudojami daugelyje istorijos knygų. Veikalo egzempliorių yra išlikę Vilniaus universiteto bibliotekoje, Pranciškaus Skorinos bibliotekoje Baltarusijoje ir Londono muziejuje.

Šaltinis: Alessandro Guagnini. - Wikipedia, the free encyclopedia.